Tuinontwerp

* Algemeen.
– De kadastrale tekening of plattegrond van uw woning en van het perceel zijn onmisbaar bij het inmeten van de tuin;
– Na akkoord worden veelal een paar ontwerpschetsen gemaakt met daarin het globale tuinontwerp met een indicatie van de
  bijbehorende soort beplanting en de plaats waar deze komt en;
– Tot aan het definitieve ontwerp bestaat ook de mogelijkheid om desgewenst (tegen meerprijs)  een uitgewerkte  
   beplantingsplan aan te leveren alsmede een tuinverlichtingsplan, een bestratingsplan en of een beregeningsplan.
* Schetsontwerp.
   Het schetsontwerp is een geheel uitgewerkt en ingekleurd tuinontwerp. Hierin is duidelijk waar terrassen, paden, bomen,   
   beplantingvakken, vlonders e.d. komen. We hebben een idee over de materiaalkeuze en zullen u hierin adviseren.
   In overleg met u passen we het schetsontwerp aan.
* Definitief ontwerp.
   De eventuele aanpassingen verwerken we in het definitieve ontwerp. In het definitieve ontwerp wordt ook de materiaalkeuze 
   duidelijk aangegeven.
* Beplantingplan.
   Het beplantingsplan laat zien welke bomen, struiken, hagen en vaste planten in de tuin komen.
* Verlichtingsplan.
   Het verlichtingsplan geeft aan waar en welke verlichting toegepast wordt en kan verschillende doeleinden hebben.
   – Sfeerverlichting, door mooie elementen uit te lichten kunt u ook ’s avonds genieten van uw tuin.
   – Praktische verlichting, om bijv. te kunnen lezen in de tuin. Maar ook het uitlichten van opstapjes en paden in het donker.
   – Veiligheid tegen inbrekers.
* Bestratingsplan.
   De bestratingen in de tuin kunnen gedetailleerd op een plattegrond gezeten worden, samen met de  
   maatvoeringen, hoogtes, afwatering, straatverbanden en aansluitingspunten. De opbouw van het straatwerk   
   en een materialenlijst kan onderdeel hiervan uitmaken. Deze wordt op schaal getekend en met een lijst van 
   het materialengebruik.
* Beregeningsplan.
   Hierin staan alle sproeipunten, waterbron, leidingen en waterbehoefte van de besproeiing te staan.
   Met een druk op de knop wordt de volledige tuin van water voorzien; het systeem zorgt ervoor dat de beplanting nooit droog 
   komt te staan.