Uitvoering

  • Zodra er overeenstemming is bereikt starten wij met de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Wij houden rekening met de bereikbaarheid van de woning en in-/oprit, het snel afvoeren van groenafval en het beperken van  geluidsoverlast op vroege en late tijdstippen. Met name het aanleggen van bestratingen en verhardingen, zagen van tegels, timmeren e.d. kan niet allemaal geluidloos  worden uitgevoerd. Wij vragen uw begrip hiervoor.
  • Doe je nog niet alles in één keer voorzie de tuin alvast van ringleidingen (elektriciteit, ICT/CAI, water/waterafvoer en eventueel gas).
  • Tuingereedschap direct na gebruik goed schoonmaken en eventueel met zuurvrij vet of olie invetten.